IoT LoRaWAN Air Box

IoT do monitoringu lasów, parków krajobrazowych itp.

PROBLEMATYKA

Powierzchnia lasów zmniejsza się z każdym rokiem. Przyczynami tego zjawiska są klęski żywiołowe, takie jak pożary, komercyjna wycinka drzew oraz nielegalne pozyskiwanie drewna z lasów. Głównym celem tego zestawu sprzętu jest pomoc w zwalczeniu jednej z tych przyczyn, czyli polepszenie wykrywalności pożarów z wyprzedzeniem poprzez zaawansowane systemy IoT. W 2022 roku strażacy odnotowali aż 920 pożarów w lasach na terenie Polski, w każdym z takich przypadków kluczowe jest wczesne wykrycie zagrożenia, dzięki czemu możliwa będzie szybsza reakcja przez służby i zmniejszenie strat.

ROZWIĄZANIE

Dzięki technologii radiowej dużego zasięgu LoRaWAN możliwe jest rozmieszczenie czujników zasilanych bateryjnie, które mogą pracować nawet 10 lat bez potrzeby serwisowania. Czujnik EM500-CO2 rozmieszczony w lasach wykryje i zmierzy krytyczne parametry wskazujące na wystąpienie pożaru, czyli poziom CO2 w powietrzu. Czujniki mogą zostać bez przeszkód zamontowane w środowisku zewnętrznym, chociażby na drzewie.

czujnik poziomu CO2 LoRaWAN

KOMUNIKACJA – BRAMKA IOT LORA-WAN

Do zbierania danych z rozmieszczonych w lesie czujników możemy wykorzystać bramkę LoRaWAN zewnętrzną SG50, która wyposażona jest w zasilanie poprzez panel słoneczny. Jedna taka bramka może połączyć się nawet z kilkoma tysiącami urządzeń końcowych. Wyposażenie w modem 4G/LTE natomiast pozwoli na dalsze wysyłanie zebranych danych do warstwy chmurowej. Producent całego zestawu Milesight zapewnia platformę do wizualizacji tych danych: Milesight IoT Cloud, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć do tego celu zewnętrznej platformy.

 Opis producenta historii jednej z tego typu wdrożeń: Smart Forest Fire Alert Monitoring in Greece | Milesight

 

W skład wchodzi:
– Milesight EM500-CO2 – czujnik zewnętrzny LoRaWAN wykrywający obecność CO2 od 400ppm do 5000 ppm z możliwoscią pracy na jednych wymiennych bateriach nawet przez 10 lat.
– Milesight SG50 – Zewnętrzna bramka LoRaWAN do odległych lokacji z panelem słonecznym i modemem komórkowym. Dodatkowo w zestawie antena LoRaWAN, która powinna pozwalać na nawet kilka kilometrów zasięgu komunikacji z urządzeniami końcowymi LoRaWAN.
– Milesight IoT Cloud – Aplikacja sieciowa i Network Serwer od producenta, która pozwoli na wizualizację danych z czujników.